AQUA-DETOX

Moderan i stresan način života često uključuje konzumiranje cigareta,alkohola i nepravilnu ishranu,punu aditiva i drugih kancerogena. Život u gradskoj sredini,podrazumeva izloženost aerozagadjenju,a sedalni način života,uz smanjenu fizičku aktivnost,nedovoljno unošenje tečnosti i lošu probavu,onemogućuje Vam da se oslobodite štetnih materija.Kao posledica toga,dolazi do disbalansa, koji olakšava nastanak bolesti,tako što sprečava ćelije da kvalitetno obavljaju svoju funkciju.

Kako Aqua Detox funkcioniše?

Uredjaj Aqua Detox proizvodi frekvenciju koja nežno vibrira kroz telo korisnika i stimuliše sve ćelije. Tretmani se obično sprovode kroz stopala s obzirom da ljudsko stopalo ima preko 2000 pora kroz koje se mogu izbaciti toksini iz organizma.

PRE TRETMANA POSLE TRETMANAVažno je istaći da ovaj tretman pospešuje izbacivanje toksina pri čemu ne stimuliše izlučivanje vitamina, minerala, hranjivih materija ili lekova. Nakon samo nekoliko uradjenih tretmana,osetićete sve blagodeti poboljšanog metabolizma, a neretko i laboratorijske analize izvesnih parametara potvrdjuju isto.
Tretman Aqua Detox ne bi smele koristiti osobe sa elektrostimulatorom srca (pacemaker), osobe koje boluju od epilepsije i trudnice.
U našem salonu možete dobiti potpune informacije o samom sprovodjenju tretmana Aqua Detox aparatom,u kom vremenskom periodu, kao i o broju tretmana koji je potrebno uraditi da bi ste se efikasno i potpuno oslobodili nagomilanih toksina...